Näyttely Työväentalolla: Korttisarja erilaisuuden havaitsemisesta, hyväksymisestä ja erilaisuuden kanssa elämisestä

Korttisarjan tarkoitus on tehdä sosiaali-, ja terveydenhuollon työntekijöiden, kasvatusalan ammattilaisten, terapeuttien ym. työvälineiksi kortteja jotka tuovat esiin erilaisia näkökulmia ihmisissä, erityisesti lapsissa. Projektille on tullut tarve erityisesti moniammatillisen yhteistyön kautta. Välillä lyhyessä palaverissa on haastavaa saada lapsen ääni kuuluviin. Erityisen haasteen tuo meillä tehtävään lastensuojelutyöhön se, että välimatkat ovat erittäin pitkiä ja kylät pieniä. Kaikki mikä auttaisi vuorovaikutustilanteita on tervetullutta.

 

Osa korteista selkeästi tuo ilmi ihmisten erilaisuutta ja voi olla vaikkapa auttamassa tilannetta jossa erityisopettaja/sosiaalityöntekijä perustelee miksi hänen oppilaansa/asiakkaansa hyötyisi tietynlaisesta tuesta. Toisaalta korttien kautta voi olla helpompi jäsentää ajatuksiaan ja kertoa omasta itsestä, omista vahvuuksista, haasteista, elämän tapahtumista tai tunteista. Kortteja voi käyttää yksilö, ryhmä tai pari toiminnassa niin lasten, aikuisten kuin perheidenkin kanssa.

 

Nyt Staalon Festeillä esillä oleva näyttely lähtee kiertämään Suomea mm. oppilaitoksissa, jossa koulutetaan sosiaali-, kasvatus-, ja terapia-alan tulevia ammattilaisia. Taidenäyttelyn ohella Mirva Puustjärvi esittelee elämäntapaansa perhekodin kasvattajana.

Kumpaa sutta ruokit? Elämänkokemuksemme vaikuttavat siihen kuinka suhtaudumme erilaisiin tilanteisiin. Mieti hetki tilannetta jossa koet olevasi rauhallinen ja rento? Entä millaisessa tilanteessa tunnet olosi uhatuksi tai jännittyneeksi? Voi olla, että olet myös huomannut jonkun läheisesi toimivan kuin kuvassa olevan ketun? Kuinka ketun voisi saada rauhoittumaan sen ollessa uhattu? 
1 / 1

Lisää uutisia